Ga naar content

Houtschaarste

Hoe door de groeiende houtschaarste de prijzen enorm toenemen

Geschikt voor grote en kleine ruimten
Advies en oplossingen op maat
Meer dan 40 jaar ervaring
Internationale levering en installatie

Houtschaarste

Sectoren die veel gebruik maken van hout hebben de afgelopen twee jaar door de groeiende houtschaarste de prijzen enorm zien toenemen. Hoewel de Coronapandemie in eerste instantie de hoofdoorzaak was, zijn er inmiddels meerdere oorzaken die de schaarste in stand houden. De bijzondere marktsituatie zal zeker nog een lange tijd aanhouden, waardoor de houtverwerkende industrie onder druk blijft staan van de hoge prijzen en de lange levertijden. De complete sector, waaronder ook palletbedrijven, moeten daarom slim en efficiënt met de beschikbare resources omgaan. Cekamon biedt daarvoor de juiste oplossingen aan.

De internationale houtverwerkende industrie staat onder druk van de snel stijgende wereldwijde houtprijzen. De hoofdoorzaak van de schaarste en stijgende prijzen was in eerste instantie de Coronapandemie. In de beginfase hebben zagerijen door de toenemende onzekerheid de productiecapaciteit teruggeschroefd. Kort daarna, toen bleek dat de vraag nauwelijks afnam, ging er veel tijd overheen voordat de productiecapaciteit weer kon worden opgeschaald. Veel zagerijen hadden in de tussentijd namelijk de leemte ingevuld met grote onderhoudsactiviteiten, waardoor productiemachines en -lijnen niet direct in gebruik genomen konden worden. Daarnaast werd de productiecapaciteit teruggeschroefd door ziekte onder medewerkers en personeelstekorten. Kort daarop volgde een snel en onverwachte economische groei, waardoor de vraag naar hout nog verder onder druk kwam te liggen. Het gevolg: zagerijen liepen direct vanaf het begin van de coronapandemie achter op de wereldwijde vraag. En die achterstand speelt de markt tot op de dag van vandaag parten.

Heffingen op Canadees hout

Tijdens de coronapandemie zorgde niet alleen de teruggeschroefde houtproductie en het economische herstel voor een grote houtschaarste. De houtschaarste werd tevens aangejaagd door de Verenigde Staten die hoge importheffingen had ingevoerd op Canadees hout. Hierdoor richtten zowel Chinese- als Amerikaanse handelaren zich op de Europese zagerijen, simpelweg omdat de Europese prijzen aantrekkelijker waren geworden. Dit leidde tot een enorme stijging in de vraag naar Europees hout. In combinatie met het dalende aanbod, werd de schaarste nog groter met als gevolg nog snellere prijsstijgingen.

Hoge containerprijzen

Daarnaast zorgt de aanhoudende grote vraag en regionale lockdowns vanwege corona in veel havens voor enorme knelpunten, waardoor opstoppingen en wachttijden ontstaan. Het gevolg is dat de vaartijd van vrachtschepen met wel twee tot drie weken kan oplopen en dit heeft direct weer gevolgen voor alle havens in de wereld. Ondanks dat er verwoede pogingen worden gedaan om het ontregelde vervoer per schip op te lossen, zal het zeker tot het einde van 2022 duren voordat het probleem ook daadwerkelijk afgehandeld is. Verwacht wordt in ieder geval dat de containerprijzen zeker tot die tijd ongekend hoog blijven en dat zullen we terugzien in de houtprijzen.

Energiekosten hebben invloed op houtprijs

Naast de gevolgen van de Coronapandemie, importheffingen in de VS, verstoorde ketens en hoge transportkosten, houden de gestegen energieprijzen inmiddels ook de houtbranche in zijn greep. De hoge prijzen voor onder meer elektriciteit, gas en brandstof hebben direct effect op de houtprijs. Aanvankelijk leken de energieprijzen vooral invloed te hebben op de prijsvorming en weinig op de beschikbaarheid van hout. Toch is dat niet helemaal het geval. Door de hoge energieprijzen is er een run ontstaan op openhaardhout.

Recycling verlicht de pijn

Omdat de situatie rondom de houtprijzen en -schaarste zeker in 2022 nog niet lijkt te verbeteren, adviseert Cekamon palletbedrijven om de focus nog meer op recycling te leggen. Gert de With, eigenaar van Cekamon, vertelt: “Palletbedrijven kunnen, zeker met de huidige prijzen, nog veel winst behalen door hergebruik van pallets en de recycling van pallethout. Het hergebruiken en recyclen van pallets draagt bovendien bij aan circulair ondernemen. In Nederland zijn palletbedrijven hier al verder mee dan in de rest van Europa. Toch zie je nu dat ook landen als Duitsland, waar vroeger voornamelijk nieuwe pallets werden gebruikt, kiezen voor hergebruik en recycling. De interesse in onze efficiënte palletdemontage en -reparatiemachines is dan ook sterk gestegen.”

PalletSaw en EndSaw

Cekamon brengt diverse oplossingen op de markt waarmee palletbedrijven hun pallets een tweede leven kunnen geven. De PalletSaw bijvoorbeeld, is de perfecte oplossing om pallets efficiënt te demonteren en te repareren. Zo kunnen pallets die niet langer bruikbaar zijn een tweede leven krijgen of het hout kan hergebruikt worden voor andere doeleinden. Een andere oplossing is de EndSaw  van Cekamon. Deze afkortmachine is dé oplossing voor het afkorten van gebruikte planken met resten van spijkers om het hout tevens een tweede leven te geven. Cekamon biedt de mogelijkheid om deze machines op te nemen in een complete productielijn. Zo zijn de machines niet alleen inzetbaar als standalone machine, maar kunnen ze elkaar ook versterken voor een nog hogere efficiëntie. Hout afkomstig van pallets die door de PalletSaw zijn gedemonteerd, kunnen bijvoorbeeld direct afgekort worden door de EndSaw. Dit verhoogt de productiviteit aanzienlijk. Zo heeft Cekamon allerlei mogelijkheden en kennis in huis om de pijnpunten van de hoge houtschaarste en -prijzen te verlichten.

Bent u benieuwd hoe u uw hout- en palletkosten kunt reduceren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.