CE NORM

Ermelo,
 
Onderwerp: CE- en veiligheid bij (lint)zaagmachines
 
Als fabrikant en leverancier van lintzaagmachines vinden wij het onze plicht onze klanten te informeren over veelvuldig voorkomende zeer gevaarlijke situaties bij lintzaagmachines. Vandaar deze speciale en belangrijke informatie.
 
Wat is de vereiste?
Zaagmachines, of het nu een cirkelzaag of een lintzaag is, vallen onder de zwaarste keuringscategorie, de zgn machinerichtlijn 4. Hetgeen kortweg betekent dat de machine een CE-certificaat moet hebben, dat na goedkeuring afgegeven is door een externe, daartoe bevoegde instantie. Een zo genoemde Notified Body (bv. Stichting Keuringsbureau Hout, KEMA, TNO).
 
Wat mag niet?
Er worden zaagmachines op de markt gebracht, die enkel voorzien zijn van een door de fabrikant afgegeven eigen conformiteitverklaring. Dit is niet toegestaan! Vaak zijn deze machines zeer gevaarlijk in gebruik. U loopt daarmee heel grote risico's.
 
Kies voor zekerheid in veiligheid
Sinds meer dan 15 jaar hebben wij ervaring met dit soort machines. Alle door ons gefabriceerde machines hebben een CE-certificaat, dat is afgegeven door een Notified Body.
 
Meer weten?
Indien u wilt weten of uw machines aan de veiligheidseisen voldoen, willen wij u waar mogelijk graag van dienst zijn. U kunt desgewenst uw machine door ons laten beoordelen.
 
Neemt u contact met ons op, dan kunnen wij met u bepalen of en zo ja welke maatregelen er genomen kunnen worden.
 
Bel voor een offerte of demonstratie:Bel 0341-550038 of vul het contactformulier in!
 
Andere services:

Informatie
Wilt u meer informatie over het desbetreffende onderwerp? Download dan hier de folder.
Informatie aanvragen